Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Трудно ли е да стартираш и развиваш бизнес с кауза в България?

9 Септември 2022

Вече 11 години поред ние от Български център за нестопанско право усилено работим по програмата „Предприемачество за НПО”. Чрез нея насърчаваме и подкрепяме гражданските организации в България да развиват своята стопанска дейност - бизнес идеи, които едновременно адресират значими социални проблеми и помагат на организациите да бъдат по-устойчиви и финансово независими.

През изминалите 11 години средата за социално предприемачество в България се промени. В този контекст, в периода март– юли 2022 г., направихме проучване сред общността от организации в Програмата, като целта ни беше да разберем:

 • Какви са актуалните предизвикателства пред тях;
 • Каква е необходимата подкрепа за стартиране и развитие на социално предприятие;
 • Какви са нагласите на организациите към нови формати на колаборация и повишаване на капацитета.

Резултатите обобщихме в доклада „Предприемачество за НПО: стартиране и развитие на бизнес с кауза“, с който можете да се запознаете ТУК.

Контекстът

Концепцията за бизнес с кауза вече е по-популярна, за което значимо допринесоха и усилията на гражданския сектор. През 2019 г. влезе в сила Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика. Той създава и първата законодателна рамка, чрез която държавата да дефинира социалното предприемачество и да подкрепи развитието на среда, в която повече социални предприемачи успешно реализират своите идеи. Пандемията от COVID-19 и последствията от нея рефлектираха негативно върху развитието на много от социалните предприятия. За микропредприятията криза с подобен мащаб е огромно предизвикателство пред съществуването и развитието им. Все пак много от тях откриха нови възможности за реализация на нови идеи, продукти и услуги.

Преди повече от 10 години, в началото на Програмата, чувахме реплики като: „Това не е за нас” и „Ние, ако можехме да бъдем предприемачи, нямаше да работим в граждански организации и да се посвещаваме на каузи“. Отне много енергия да убеждаваме, че това е само един друг начин, по който да постигаме мисиите си чрез реални резултати – по-близки и видими на ежедневно ниво за хората, а така и да привличаме съмишленици и да разказваме своите истории.

Днес чуваме реплики като: „Никога не съм си представяла, че ще стигнем толкова далеч, че ще бъдем толкова успешни и че така ще сме много по-помагащи на хората, заради които съществуваме” и „Трудно е много, но е и много вълнуващо, защото малко по малко виждаш, че ставаш зависим само от себе си, нещата са в твоя контрол и това е свобода. Свобода да правиш избор и да знаеш, че ти си двигателят на промяната и я постигаш – малко по малко, сега на момента“.

 

Проучването

Сред основните предизвикателства, които дефинираха участниците в проучването, попадат:

 • Недостатъчен финансов ресурс за развитие и устойчивост на социално-предприемаческите идеи (спрямо степента на развитие – стартов капитал, капитал за разработване на нови идеи и продукти, подкрепа при кризи и несигурна външна среда);
 • Организациите не успяват да отделят екип, фокусиран само върху развитието на стопанската част и бизнес идеята;
 • Политиките за насърчаване на социално предприемачество не успяват да догонят развитията в средата и актуалните нужди.

Проучването показва, че Програмата отговаря на много от нуждите на неправителствените организации, свързани със създаването и развитието на социално предприятие в подкрепа на тяхната мисия. Най-важните потребности, адресирани чрез програмата според участниците са:

 • Да си изяснят смисъла да развиват стопанска дейност и да придобият самочувствие да стартират;
 • Структурира процесите от идея към реализация.

Организациите подчертават три ключови елемента от програмата, които имат най-значим ефект върху развитието на бизнес идеите им:

 • Менторите, които в рамките на индивидуалните менторски срещи успяват да им дадат практически и конкретни препоръки за следващи стъпки;
 • Персонализираната подкрепа и „съпровождане” в процеса от екипа на БЦНП към всяка една организация, идея, специфичен контекст и етап на развитие, вкл. и с други програми на БЦНП, оказване на правна помощ и др.;
 • Финансовата подкрепа за реализиране на идеите (чрез конкурса „Най-добър бизнес план на НПО“).

Докладът посочва и няколко препоръки, които ще бъдат в основата на следващите стъпки и инициативи на БЦНП в сферата:

 • Темата за гъвкавото финансиране за социалните предприемачи
 • Стимулиране на нови идеи и модели в общността
 • Нови формати за развитие на общността на програмата „Предприемачество за НПО“.
 • Застъпничество за по-добра среда

Повече информация можете да намерите в пълния текст на доклада ТУК.

Благодарим на отдадената подкрепа на нашите партньори и донори на програмата. Вече над 10 години подкрепяме предприемаческия дух и развитието на бизнеси с кауза заедно с Фондация „Америка за България“ и отговорни компании в лицето на Уникредит Булбанк, Аксенчър България и TELUS International.

 

Включете се в събитието "Нови възможности за развитие на бизнес с кауза"!


Програмата  предприемачество за НПО се организира от Български център за нестопанско право с подкрепата на фондация "Америка за България", Аксенчър България, УниКредит Булбанк и Telus International.

                    

назад