Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, …

3 Декември 2021

През септември тази година започнахме един Експеримент: „До Парламента с 1 клик“Кръстихме го така, за да покажем какво искаме да постигнем в резултат на този експеримент – да подобрим достъпа на гражданите и организациите до Народното събрание и участието ни в процеса на вземане на решенията, които ни засягат.

На 17.09.2021 граждански организации и студенти представиха своите предложения за подобряване на страницата на Парламента. Те бяха обсъдени в дискусия заедно с представители на Народното събрание. ВИДЕО от дискусията.

Динамиката на отношенията в днешния ден изисква държавните органи да създават адекватни, съвременни и гъвкави форми за гражданско участие, да предоставят информацията, на която гражданите имат право, по ясен и разбираем за тях начин, да търсят и чуват мнението на хората по значимите за обществото въпроси.

Този постоянен процес на диалог и взаимодействие естествено изисква и постоянен процес на преглед, анализ и подобряване на начините, чрез които се осъществява гражданското участие в работата на Парламента.

Организациите, които започнахме Експеримента - Български център за нестопанско право, Гражданско обединение Равни БГ, Национален младежки форум, Сдружение ОБЩНОСТ МОСТОВЕ – знаем, че сред приоритетите на новото Народно събрание трябва да бъде реалният диалог с гражданите и гражданските организации.

Днес, в първия ден на новия Парламент, изпратихме писмо до Председателя на Народното събрание с конкретни предложения за подобряване на условията за гражданско участие и взаимодействие между Народното събрание и гражданите и гражданските организации.

 

Публикуваме писмото по-долу в цялост. Можете да го изтеглите от тук.

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

47-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТ

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО

ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ РАВНИ БГ

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

СДРУЖЕНИЕ ОБЩНОСТ МОСТОВЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

Приемете, най-напред, поздравленията ни за избирането Ви за Председател на 47-то Народно събрание.

Ние сме група граждански организации, обединени от желанието и идеите си за подобряване на взаимодействието между Парламента и гражданите. През годините част от предложенията ни в тази посока бяха възприети и със сигурност допринесоха за повече прозрачност в работата на институцията. Със сигурност, обаче, динамиката на отношенията в днешния ден изисква държавните органи да създават адекватни, съвременни и гъвкави форми за гражданско участие, да предоставят информацията, на която гражданите имат право, по ясен и разбираем за тях начин, да търсят и чуват мнението на хората по значимите за обществото въпроси. Този постоянен процес на диалог и взаимодействие естествено изисква и постоянен процес на преглед, анализ и подобряване на начините, чрез които се осъществява гражданското участие в работата на Парламента. Именно заради това се обръщаме към Вас с предложение за няколко конкретни действия, които да отговорят на нуждата от по-добри условия за гражданско участие и взаимодействие между Народното събрание и гражданите и гражданските организации.

 

 1. Промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Приемането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е сред първите и най-важни актове, които всяко ново Народно събрание приема. Спешността на тази задача често води до приемането на промени в Правилника в бърз порядък, без достатъчна публичност и обсъждане на мотивите за различните промени. Правилникът съдържа важни за участието на гражданите правила, които обаче остават недостъпни за хората, недостатъчно ясни в това как точно могат да бъдат реализирани тези възможности и така не се използват ефективно. Всичко това води до липса на последователна оценка и надграждане на инструментите за гражданско участие в дейността на Парламента, правилата за които следва да намерят място в Правилника. А това допълнително понижава доверието на гражданите в институцията на Народното събрание и отблъсква хората от диалога с институциите, който е задължителен елемент от демократичното управление.

Ето защо насърчаваме Ви при обсъждане на Правилника за организацията и дейността на новото Народно събрание да дадете възможност и да отправите покана към гражданите и гражданските организации да дават конкретни предложения за промени и допълнения в него, свързани с начините за гражданско участие в дейността на парламента.

 

2. Подобряване на официалната интернет страница на Парламента

Един от инструментите за по-добро гражданско участие, за повече прозрачност и откритост на дейността на Парламента е интернет страницата на институцията. Във връзка с наскоро направеното преработване на сайта, ние започнахме социалния експеримент: "До Парламента с 1 Клик". С него целим да покажем как гражданите ползват интернет страницата на Парламента и какви са техните очаквания за подобряване на функциите на страницата - така че тя да се превърне в инструмент за повече прозрачност, информиране и гражданско участие. Чрез онлайн анкета събрахме мнението на повече от 300 души, а през септември проведохме дискусия с представители на администрацията на Парламента и народни представители от предишното Народно събрание. По време на дискусията бяха обсъдени предложенията за подобряване на интернет страницата на Парламента, разработени съвместно от гражданските организации и студентите участници в събитието. Обобщените предложения публикувахме в анкета, чрез която набираме допълнителна подкрепа и идеи от още повече граждани и граждански организации. Събраните до момента предложения са приложени към настоящото писмо.

 

Надяваме се те не само да доведат до реалното подобряване на страницата на Парламента, но да бъдат посока за съответни промени и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

 

Ние сме готови да участваме в среща, в която да представим идеите си за подобряване на възможностите за гражданско участие и отвореност на Народното събрание.

Лице за контакт: Надя Шабани, директор БЦНП, nadya@bcnl.org.

 

С уважение,

Български център за нестопанско право

Гражданско обединение Равни БГ

Национален младежки форум

Сдружение ОБЩНОСТ МОСТОВЕ

 


Приложение

ЕКСПЕРИМЕНТ:

До Парламента с 1 Клик

 

Какви предложения дадоха участниците в онлайн анкетата и екипите от студенти и НПО

Обобщение:

 • Да се създаде един „Вход за граждани“ – секция на видимо място на началната страница, с ясно описани стъпки за взаимодействие между гражданите и парламента. Информацията да включва:
 1. Как може да се включиш в заседание на комисия? 
 2. Как може да се свържеш с един или друг народен представител? 
 3. Насоки за подписки и петиции
 4. Достъп до обществена информация 

И всичко друго, което се натрупва с времето, по отношение на взаимодействието парламент - граждани. 

 

 • Да се подобри общата търсачка, като се сложат филтри (към момента няма никаква възможност за навигиране в резултатите и излизат по алгоритъм от сайта, който няма никаква логика)

Възможните (минимални) филтри са: 

 1. Сортиране по хронологичен ред
 2. Сортиране по брой търсения и отваряния на съответния резултат
 3. Сортиране по ресор / тема

 

 • Да се създадат визитки на действащите закони по сфери, които да включват: 
 1. кратко резюме 
 2. история на измененията и допълненията (включително и неприетите), с възможност за препращане към всеки ЗИД

Важно е всички закони и законопроекти да се качват винаги в машинно четим формат.

 

 • Да се създадат визитки/досиета/отчетна дейност на всеки народен представител. Част от тях да бъде и  приемно време за среща с граждани.

 

 • Да има адаптирани версии:
 1. за хора със специални потребности версия на сайта - със съобразен дизайн, обем информация, начин на представяне
 2. за деца (секция) – да разяснява ролята на парламента

 

 • Да се създаде речник / легенда на термините с хиперлинкове – по-просто обяснение на основни моменти от работата на парламента, за хора без юридическо образование. Включително и чрез препратка от самия термин към някакъв Pop-up screen, който показва съответната дефиниция.

 

 • Да има обособено място на сайта, където народните представители да събират мнения чрез анкети и становища на гражданите и организациите по предстоящи и актуални законопроекти (както можем да го правим по законопроектите, подготвени от Министерски съвет – на strategy.bg)

 

 • Да има единен портал за петиции от гражданите и организациите, като има лесен и ясен процес по подаване, разглеждане и решаване на исканията по подадените петиции.

 

 • Подобряването на сайта да бъде постоянен и отворен процес:
 1. Да има формуляр за предложения от ползващите сайта
 2. Обучения за служителите в приемната, вкл. за споделяне на обратна връзка от гражданите, която получават при ориентирането им
 3. Подобрените версии да се тестват с гражданите

 

 • Информационна кампания за взаимодействието между гражданите и парламента – да се популяризират новите възможности на сайта, като се ползват различни канали за достигане до гражданите.

 


Партньори в инициативата „До Парламента с 1 Клик“

назад