Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

В София се проведе първата от серия дискусии за нова Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации

18 Септември 2023

На 17 септември 2023 г. в София, като част от закриващата сесия на фестивал „Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество“, се проведе първата от серия дискусии на инициативата #АзДействамНеЧакам. По време на събитието, организирано от Форум Гражданско Участие, бяха представени резултатите от проведената онлайн анкета за набелязване на основните проблеми пред гражданските организации в страната. Под формата на дискусия беше обсъдено и доколко участниците в събитието припознават посочените проблеми като водещи за своята организация и бяха предложени идеи за конкретни мерки, които да бъдат включени в бъдещата Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации.  

Участниците в дискусията изразиха своето съгласие с важността на трите основни проблема, изведени като приоритетни от онлайн допитването: 

1. достъпът до достатъчно възможности за финансиране;

2. неефективните механизми за гражданско участие;

3. граждански активисти и граждански организации са обект на очернящи кампании и тормоз

Участниците в дискусията отбелязаха като приоритетен проблем и липсата от институционална подкрепа за изграждане на гражданските организации, а представители на младежките организации добавиха и нуждата от допълнителни мерки за разпознаване на неформалните организации. Като проблем беше отбелязана и липсата на капацитет в НПО-тата. По отношение на проблемите, свързани с ефективните механизми за гражданско участие и очернящите кампании срещу НПО, участниците споделиха, че в следващата Стратегия следва да се заложат мерки, които да осигурят запознаването на учениците и младежите с дейността и функционирането на гражданския сектор и с възможностите им за гражданско участие. За решаване на проблема с достъпа на финансиране бяха дадени добри примери от общини, които поддържат фондове за подкрепа на НПО и граждански инициативи и се предложи да се заложи в следващата Стратегия мярка, която да е свързана с разпространяване на тези модели в цялата страна. 

Захари Янков, Старши правен експерт, Български център за нестопанско право (БЦНП). Снимка: bcnl.org

Целта на инициативата #АзДействамНеЧакам е да поставим основите за създаване на новата Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации. Време е заедно да формираме бъдещето на страната, в която искаме да живеем.

Затова в продължение на два месеца, от септември до ноември 2023 г., планираме провеждането на групови дискусии и събиране на обратна връзка чрез регионални работни срещи из цялата страна. В дискусии и дебати заедно ще търсим решенията на най-належащите проблеми пред гражданския сектор. Повече можете да научите от платформата ngo.vote.

назад