Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

ЮЛНЦ: КАК ДА ПОПЪЛВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

10 Май 2022

За кампанията

Кампанията  „ЮЛНЦ: КАК ДА ПОПЪЛВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“ е съвместна инициатива на Български център за нестопанско право (БЦНП) и Агенция по вписванията. Целта на кампанията е да подпомогне гражданските организации при подаването на документи в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) с практически насоки и конкретни примери как се попълват отделните заявления, с които се иска пререгистрация, първоначална регистрация, вписване на промени в обстоятелства или обявяване на актове по партидата на ЮЛНЦ.

Кампанията е естествено продължение на усилията ни от 2017 г. насам да подкрепяме гражданските организации да се справят по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ по повод на регистърната реформа* и свързаната с нея (пре)регистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията.

*След последните промени в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на ЮЛНЦ е до 31.12.2022 г.

 

Какво ни мотивира?

До момента пререгистрираните организации са около 18 037 организации от общо 50 000 организации към края на 2017 г. по данни на регистър БУЛСТАТ.[1] По официални данни на Агенция по вписванията една от най-често срещаните причини, водещи до постановяване на откази, е неправилното попълване на заявленията за Регистъра на ЮЛНЦ. Заявлението по образец е инструментът, чрез който организацията може да изисква дадена информация да се отрази по нейната партида в Регистъра на ЮЛНЦ и затова е изключително важно да имаме уменията точно, бързо и пълно да ги попълваме.

Трябва да знаем, че вписване, заличаване или обявяване се извършва само и единствено въз основа на конкретно посочената информация в съответното заявление. Длъжностните лица по регистрацията нямат право и не могат служебно да правят вписвания, заличавания или обявявания, ако те не са били точно и ясно посочени в заявлението, независимо дали съответното искане се подразбира от приложените документи. Например, ако сдружение има нов Управителен съвет, длъжностното лице по регистрацията не може служебно да премахне имената на освободените членове на УС по партидата на организацията, ако в заявлението за вписване на промени в обстоятелства относно сдружения А15 не е било отразено заличаването на имената на всеки един от освободените членове поотделно. Затова правилното попълване на заявленията е от изключителна важност за успеха на всяко регистърно производство.

 

Какво включва кампанията?
  • Видео материали:

Инициираме серия от кратки видеоматериали с практически съвети за попълване на заявленията за вписвания, заличавания и обявявания в Регистъра на ЮЛНЦ. Ще покажем нагледно как се попълва всяко едно заявление по образец, когато се подава на хартия или по електронен път.

Видео уроците са достъпни на сайтовете на БЦНП: www.bcnl.org и на Агенция по вписванията:  https://portal.registryagency.bg/commercial-register

Представяме и първото видео от поредицата, в което споделяме накратко как трябва да се попълни заявление А15 за първоначална регистрация или пререгистрация на сдружение на хартиен носител.

 
  • Подробни информационни материали:

Разяснителните материали са предназначени за ползване от гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Текстовете включват практически насоки и конкретни примери, които да са от полза на ЮЛНЦ при различните регистърни производства.

Информационните материали са достъпни на сайта на БЦНП: www.bcnl.org

 

За информация и контакти

За връзка с екипа на БЦНП, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66 31.

 

[1] Данните са цитирани от доклада на Индекса за устойчивост на неправителствените организации в България за 2017 г.: http://bcnl.org/uploadfiles/documents/CSOs%20Index%20Bulgaria%202017(1).pdf

назад