Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Законодателство на ЕС в областта на външната намеса: Застрашено ли е гражданското общество?

4 Май 2023

Български център за нестопанско право се присъедини към 230 граждански организации от държави от целия ЕС, които се обединиха, за да изразят своята загриженост и несъгласие с предложената директива за "чуждестранна намеса", която ще създаде регистър на финансираните от чужбина организации. Това законодателство би могло да има непредвидени отрицателни последици и да възпрепятства способността на гражданските организации да изпълняват ролята си на защитници на демокрацията в Европа и извън нея. То също така ще ограничи капацитета на ЕС да подкрепя гражданското общество в риск и защитниците на правата на човека в световен мащаб.

Организациите на гражданското общество играят ключова роля в демократичния процес и са от съществено значение за справяне с предизвикателствата, пред които е изправено нашето общество в момента, като справедлив преход, защита на върховенството на закона и защита на основните права. Въпреки че гражданското общество е от основно значение за справянето с тези предизвикателства, опитът в Европа показва, че мястото му в обществото може да бъде несигурно, а Европейският съюз исторически е бил защитник на гражданското общество и гражданското пространство.

Предстоящият пакет на Европейската комисия "Защита на демокрацията" съдържа някои инициативи за засилване на демократичното участие и гражданското пространство, но предложената директива за "външна намеса" предизвика безпокойство сред гражданското общество в цяла Европа.

С предложената директива ще се въведат "стандарти за прозрачност и отчетност" за организациите на гражданското общество, като от тях ще се изисква да оповестяват финансирането си от страни извън ЕС и ще се създаде регистър на организациите, които получават такова финансиране. Това предложение повтаря други предложения за "законодателство за чуждестранно влияние/агенти", които могат да имат отрицателни последици, като например стесняване на пространството за изпълнение на функциите на гражданското общество и заглушаване на критичните гласове. Освен това тази директива е подобна на законодателство, на което самият ЕС се е противопоставял в миналото, което подкопава доверието в ЕС да се изказва срещу използването на подобно законодателство за потискане на гражданското общество в страни извън ЕС или дори за подкрепа на организациите на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека и демокрацията в световен мащаб.

Писмото, подписано от 230 организации, може да видите тук (на английски език)

назад