Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

Становище относно проект за изменение на закона за защита от домашно насилие, публикуван за обществено консултиране на...
Научи повече
Становище относно проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени...
Научи повече
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, публикуван за обществено...
Научи повече
Становище на Български център за нестопанско право за промяна на практиката по тълкуване и прилагане на нормите на Закона...
Научи повече
На 30.10.2020 г. за обществено консултиране бе публикуван Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република...
Научи повече
Становище на БЦНП с предложения за допълнителни промени в ЗЮЛНЦ, които да улеснят работата на организациите и процеса на...
Научи повече
На 1 юли 2020 г. ПГ "Обединени патриоти" внесе   Законопроект за промени в Закона за юридическите лица с...
Научи повече
На 24 март 2020 г. с обявление на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на Съвета за развитие...
Научи повече