Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

Становище на Български център за нестопанско право за промяна на практиката по тълкуване и прилагане на нормите на Закона...
Научи повече
На 30.10.2020 г. за обществено консултиране бе публикуван Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република...
Научи повече
Становище на БЦНП с предложения за допълнителни промени в ЗЮЛНЦ, които да улеснят работата на организациите и процеса на...
Научи повече
На 1 юли 2020 г. ПГ "Обединени патриоти" внесе   Законопроект за промени в Закона за юридическите лица с...
Научи повече
На 24 март 2020 г. с обявление на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на Съвета за развитие...
Научи повече
Какви са предизвикателствата за социалните предприятия в ситуацията на извънредното положение и какво е необходимо, за да...
Научи повече
Новият Закон за социалните услуги предстои да влезе в сила на 1 януари 2020 г. Приемането му беше съпътствано от широки...
Научи повече
Предложения за промени в Закона за съдебната власт недопустимо засягат правото на сдружаване
Научи повече