Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

Какви са предизвикателствата за социалните предприятия в ситуацията на извънредното положение и какво е необходимо, за да...
Научи повече
Новият Закон за социалните услуги предстои да влезе в сила на 1 януари 2020 г. Приемането му беше съпътствано от широки...
Научи повече
Предложения за промени в Закона за съдебната власт недопустимо засягат правото на сдружаване
Научи повече
Становището на Български център за нестопанско право относно проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност,...
Научи повече
Становището на Български център за нестопанско право относно проекта на Правилник за прилагане на Закона за предприятията...
Научи повече
Предложения за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Научи повече
Предложения за промени в проекта на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Научи повече
Приетата на 27.09.2018 г. от Столичен общински съвет Наредба за обществения ред на територията на Столична община...
Научи повече