Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

На 12 май 2017 г. на Портала за обществени консултации беше публикуван Проект на Закон за държавните помощи....
Научи повече
Нашите организации от години работят по темите, свързани с подобряване на правната рамка и финансовата среда за...
Научи повече
Поискано становище с писмо № КТСП-653-08-28 от 22.08.2016 г. относно Законопроект за физическите лица и мерките за...
Научи повече
Подписаните по-долу организации от години работим по темите, свързани с предоставяне на социални услуги за уязвими групи,...
Научи повече
Днес, 14.07.2016 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните...
Научи повече
Български център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на...
Научи повече
На 3 юни 2016 г. на Портала за обществени консултации беше публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за...
Научи повече
С настоящото становище изразяваме тревогата си от практиката на Софийски градски съд по охранителните производства за...
Научи повече