Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

Българският център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на...
Научи повече
Българският център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на...
Научи повече
Правото на юридическите лица с нестопанска цел, включително и на тези в обществена полза да извършат допълнителна...
Научи повече
Становище относно конкурса за субсидии от държавния бюджет на Р България за ЮЛНЦ в обществена полза
Научи повече
Становище относно проектите на закон за публичност на лобистката дейност и за публичност на лобизма
Научи повече
Становище относно сроковете за регистрация в централния регистър при министерството на правосъдието на юлнц в обществена...
Научи повече
Инициативата на Министерство на правосъдието за публично обсъждане на Концепцията с участието на представители на...
Научи повече