Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

Становище относно проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

29 Май 2018

СТАНОВИЩЕ

на Български център за нестопанско право
относно проекта на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика,
публикуван за обществено обсъждане на 11 май 2018 г.

Българският център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработване и прилагане на
закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто
управление в България. От 2001г. БЦНП работи за създаване и прилагане на възможността за
договаряне на публичните услуги към частни доставчици и изграждане на публично-частни
партньорства1. Част от нашите дейности са насочени към подкрепа на неправителствени
организации за стартиране на предприемачески дейности, чрез които да решават важни
социални проблеми и така да постигат дълготрайно социално въздействие върху различни
уязвими групи или обществени сфери. В рамките на нашите програми са били подкрепени голям
брой социални предприятия (над 120 организации), от чиято дейност има явен социален ефект2.
От 2013 г. насам БЦНП е член и на междуведомствената работна група по социална икономика
към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) като участва активно в дебата
относно разработването и приемането на законова регламентация на социалното
предприемачество в България. Като членове на работната група сме представяли няколкократно
становища3 по отделните версии на законопроекта като изразените в тях тези и предложения сме
консултирали с действащи социални предприятия и организации, които членуват във Форум
социални предприятия4. Основната цел, от която сме се водили при подготовката на
представените становища, е била да бъде разработена такава законова регулация, която да
насърчава развитието и приноса на социалните предприятия към постигането на обществено
значими резултати.

Пълният текст на становището може да бъде изтеглен от тук.

назад