Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Становища

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

23 Май 2018

ДО

 

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-то Народно събрание

 

МЕНДА СТОЯНОВА

Председател на Комисията по бюджет и

финанси

 

ВЕЖДИ РАШИДОВ

Председател на Комисията по културата и

медиите

 

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

Зам.министър - председател

Икономическа и демографска политика 

 

ХРИСТИАН МИТЕВ

Народен представител и вносител на законопроект

за изменение и допълнение на Закона за хазарта

 

КРАСЕН КРАЛЕВ

Министър на младежта и спорта

 

 

 

СТАНОВИЩЕ

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Ние, долуподписаните организации представляваме повече от 60 граждански организации от цялата страна, които работим по темите за дарителството, гражданското участие, политиките за всички уязвими групи и добрата правна рамка в страната. Обръщаме се към Вас по повод широката публична дискусия относно предложените промени в Закона за хазарта.  

Според нас е изключително важно в настоящия момент да се предвиди увеличаване на средствата от хазарт за общественополезни инициативи, предвидени по чл. 10а от Закона за хазарта в съответствие с Европейската препоръка 2014/478/ЕС,  както и за подобряването на механизмите за разпределянето им.

В последните години отделянето на финансов ресурс от организаторите на хазартни игри е практика, която се прилага в редица европейски страни. Въведе се и понятие „благотворителна лотария“, включително бе създадена и Асоциация на благотворителните лотарии в ЕС (www.acleu.eu), чиито членове предоставят 40 % от приходите си за подкрепа на неправителствени организации.

 

Добри и работещи модели могат да бъдат открити в редица европейски страни:

 

  • В Швеция средствата от лотарии финансират неправителствени организации, работещи в сфери като здравеопазване, сътрудничество за развитие (помощ за развитието на други страни), детски и човешки права и опазване на природата.
  • В Холандия лотариите подкрепят организации, работещи за култура, човешки права, социално включване, природозащита и сътрудничество за развитие.
  • В Естония Gambling Tax Board разпределя средства за образование, култура, спорт, социални дейности и младежи.
  • В Хърватия средствата от държавната лотария се насочват за спорт, развитие на гражданското общество, хора с увреждания, неформално образование и др.
  • В Черна гора средства от лотарията се отделят за социални и хуманитарни дейности, хора с увреждания, спорт, култура, неформално образование и борба срещу наркотици и други форми на пристрастяване.

От 2015 г. насам в България организаторите на хазартни игри също са задължени да внасят годишни вноски за социална отговорност, които формират около 2 млн. лева. Тези средства се управляват и разпределят на конкурсен принцип от Министерството на младежта и спорта от 2017 г.

Въпреки, че бе предвидена нормативно ясна процедура (правила за кандидатстване, критерии за избор на кандидатите, конкретни срокове), средствата, предназначени за реализиране на проекти за младежки дейности с цел „изграждане на отговорно поведение и превенция на различни видове зависимости и/или агресия“, не бяха разпределени достатъчно ефективно, изпълнявайки целите, за които бяха предвидени. Над 70% от разпределените средства бяха насочени изцяло към спортни проекти. Също така, през 2017 и 2018 г. бяха заложени изключително кратки срокове за изпълнение на проектите (по закон те трябва да бъдет реализирани в рамките на 3-6 месеца), което в крайна сметка доведе до неуспех в постигането на по-сериозни резултати и въздействие. Подобни практики по прилагане на законодателството като краен резултат довеждат до опорочаване на целта, с която са въведени – независимо, че е положителна идеята да се отделят средства от хазарта за общественополезни инициативи, до този момент предвиденият механизъм не работи в полза на обществото и автентичните дейности по превенция от зависимости и агресия.

 

Ето защо предлагаме:

  1. Промяна на текстовете в чл. 10а на закона за хазарта за увеличаване на вноските за социално отговорен хазарт.
  2. Сформиране на работна група към Министерството на младежта и спорта за прецизиране и допълнение за правилата за разпределяне на средствата.
  3. Включване в комисията за оценка на проектите на експерти по темите зависимости и превенция на зависисмостите, както и представители на НПО сектора.

Вярваме, че нашите предложения ще бъдат взети под внимание в името на ползите за обществото от тези средства и сме готови да предоставим допълнителни аргументи при необходимост.  

Можете да се свържете с нас на тел (02) 981 66 17 или електронна поща nadya@bcnl.org (Надя Шабани) и (02) 951 59 78  kvelichkova@dfbulgaria.org (Красимира Величкова).

 

 

С уважение,

 

Български дарителски форум, Красимира Величкова

Български център за нестопанско право, Надя Шабани

Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве, д-р Радосвета Стаменкова

Джендър проект в България, Станимира Хаджимитова

Национална мрежа за децата, Георги Богданов

Сдружение Нов път Хайредин, Спаска Михайлова

Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността, Елица Баракова

Център за хуманни политики, Юлия Георгиева

Център за приобщаващо образование, Ива Бонева

Институт за развитие на публичната среда, Ива Лазарова,

Клуб на НСО – Търговище, Невена Маджарова,

Фондация "БлуЛинк", Павел П. Антонов

Сдружение "Екосвят Родопи" , Лидия Арсова

"Зона Ловеч", Валентин Вълев 

"Семеен център - Мария", Мария Чанкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използваното изображение е от банка за безплатни изображения FREEPIC

назад