Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

ACT -Active Citizenship Together (2014-2015)

25 Март 2015
Проектът е едногодишен и е насочен към укрепване на връзките между НПО и местни власти в пограничните райони, обхванати от българо-скръбската програма за териториално сътрудничество.

Дейностите на проекта са свързани с проучване на европейски модели и добри практики за гражданско участие на местно ниво, организиране на посещения за обмяна на опит на сръбски и български делегации за запознаване с опита на местни организации съответно в България и Сърбия, изработване на предложеиня за подобряване на средата на гражданско участие в общините София и Пирот.

Период на проекта: 03 февруари 2014 - 03 февруари 2015
Проектът се изпълнява от: Асоциация Пиргос Сърбия, партньора –  БЦНП
Финансиране: 11 717 Euro
Финансираща организация: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП  България - Сърбия 2007CB16IPO006

За повече информация посетете http://acteurocouncil.net/.


назад