Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Академия Ключ (2013-2015)

6 Януари 2014
Академия КЛЮЧ е 15-месечен проект, който се изпълнява от Фондация СМАРТ в партньорство с Фондация „Български център за нестопанско право" с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).

Академия КЛЮЧ е проект, който насърчава и подкрепя участието на обществено ангажирани млади хора в работата на неправителствения сектор и активното им включване в граждански инициативи. Две групи от по 10 младежи ще преминат през кратко обучение и практика в конкретни неправителствени организации. Те ще имат възможността да обогатят познанията си, да развият и приложат компетентностите си, да разширят личните си комуникативни и презентационни умения, да проверят на практика степента си на ангажираност към каузи и да разпознаят неправителствения сектор като поле за професионална реализация.

Академия КЛЮЧ започва с тридневно въвеждащо обучение за първата група младежи на възраст между 20 и 30 години. Темите на обучението включват структура и нагласи към НПО, гражданско участие, европейско гражданство, комуникация и работа в екип и др.

В края на ноември 2013 ще започне 10-дневен стаж в 5 изявени неправителствени организации, работещи в различни сфери: Сдружение „Национална мрежа за децата", Фондация „Подслон за човечеството" (Хабитат България), Фондация „Българска хранителна банка", Фондация „Арт офис" и Фондация „Каузи".

По време на стажа си и непосредствено след това участниците в Академията ще обобщят опита си в текстове и кратки филми, които ще бъдат представени от самите тях на следващото издание на Форум КЛЮЧ през март 2014 г. Материалите ще бъдат публикувани на страницата на Академия КЛЮЧ (www.keyacademy.info) и на Информационния портал за НПО в България (www.ngobg.info).

Период на проекта: септември 2013 - януари 2015
Финансиран от: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България, Финансов механизъм на ЕИП
Място на изпълнение: България
Общата стойност на финансирането: 15,618 евро.
назад