Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

Бюджетни субсидии за НПО: анализ и препоръки (2010 – 2011)

6 Февруари 2012

Целта на проекта е да се направи преглед на системата на държавни субсидии в България и да се обсъдят алтернативни механизми за подкрепа на гражданските организации у нас.

 

В дейностите по проекта се включват изработването на анализ на механизма на бюджетните субсидии в България, с акцент върху механизмите за оценка, контрол и мониторинг, анализ на процедурите, както и проучване на европейските модели за държавно финансиране на НПО. Въз основа на тези анализи ще бъдат изработени препоръки за подобряване на съществуващите процедури и механизми на държавно финансиране и/или предложени подходящи европейски модели, които да бъдат приложени у нас.

 

Източник на финансиране
Институт Отворено общество – София


Място на изпълнение:
България

назад