Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на институционалния капацитет сред структурите, отговорни за активно...
Научи повече
ViabilityNet (2011 - 2013) ViabilityNet (2011 - 2013)
6 Януари 2014
Основната цел на проекта е да се създаде мрежа от жизнеспособни нестопански организации от Централна и Източна Европа,...
Научи повече
Целта на проекта е да се направи преглед на системата на държавни субсидии в България и да се обсъдят алтернативни...
Научи повече
Основната цел на проекта е да насърчи гражданското участие в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво.
Научи повече
Основната цел на проекта е Информационният портал за неправителствените организации в България www.ngobg.info, създаден...
Научи повече
Проектът има за цел да насърчи процеса по ратификация на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания, както и да...
Научи повече
Основната цел на проекта е създаването на практически умения на неправителствените организации за развиване на дейности,...
Научи повече
Основната цел на проекта е създаването на онлайн база данни на активните български НПО, която да представя възможно...
Научи повече