Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

Основни цели на проекта са подобряването на диалога между администрацията и гражданите чрез приемане на ясни правила за...
Научи повече
Основната цел на проекта е подобряване на ефективността на Централния регистър към Министерство на правосъдието (ЦР) за...
Научи повече
Тръст за гражданско общество в Централна и източна Европа
Научи повече
Основните цели на проекта са: да се анализира закона за конфликт на интереси с оглед съществуващите правни възможности и...
Научи повече
Обмен на информация между публичните институции по повод на отпадането от училище
Научи повече
Специализирана юридическа подкрепа за Проекта за професионалните обучителни центрове
Научи повече
Създаване на Фондация ДЖОБС
Научи повече
Стратегии за развитие на социалните услуги на град София
Научи повече