Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Дигитална демокрация

3 Юли 2020

Проектът "Дигитална демокрация" е насочен към създаването на нови дигитални механизми, които да са подходящи за използване от граждански организации и Столична община при комуникацията им с техните аудитории и заинтересовани страни по въпроси от обществено значение. По този начин се подобрява гражданското участие и включването на по-широк кръг лица в обсъждането на политики и правила, които ги засягат.

В рамките на проекта заедно с партньорите ни (Национален младежки форум и фондация „Светът на Мария“) са развити два онлайн инструмента за комуникация и гражданско участие (Viber и Slack). БЦНП разработи чатбот, включващ отговори на популярни въпроси по темите за правото на сдружаване, на мирни събрания, основни права и участие.

Проект "Дигитална демокрация" е подкрепен по програма "Европа" 2020 на Столична община, договор № СОА20-ДГ56-753/01.07.2020

назад