Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Ефективни подходи към устойчивостта на неправителствените организации (2012 - 2015)

21 Май 2012
Изпълнява се от Български център за нестопанско право в партньорство с Фондация ПАЦЕП
 
Целта на проекта е да подкрепи жизненото и независимо гражданско общество в България. Програмата има няколко конкретни цели:
 • По-нататъшно развитие на създадения модул за повишаване на капацитета на НПО;
 • Развитие на умения и знания за набиране на средства (fundraising)като механизъм за финансова устойчивост на НПО;
 • Подкрепа на работата на Информационния портал за неправителствените организации в България www.ngobg.info като платформа за по-голяма видимост на НПО;
 • Популяризиране на нуждата за подкрепяща държавна политика и среда за НПО в България.
 
Проектът ще предостави подкрепа на 3 основни целеви групи:
 • Опитни НПО с фокус върху тяхното умение да набират средства и да развиват свързана с мисията си стопанска дейност;
 • Малки или новорегистрирани НПО, като им предоставя възможност за повишаване на капацитета и достъп до Фонда за набиране на средства (Fundraising Fund), който ще бъде създаден;
 • Музеи, като проучи техните правни възможности за набиране на средства, както и чрез повишаване на капацитета им в тази насока.

 Планирани дейности:
 • Създаване на програма за набиране на средства за опитни организации.
 • Продължаване на програмата за обучения по социално предприемачество и организиране на годишните награди за най-добър бизнес план на НПО.
 • Подкрепа за www.ngobg.info.
 • Организиране на лятно училище за НПО.
 • Консултации за НПО.
 • Създаване на Фонд за набиране на средства (Fundraising Fund), където ще могат да кандидатстват малки организации за покриване на административните разходи свързани с организиране на кампании за набиране на средства.
 • Обучение по набиране на средства за музеи.
 • Подкрепа за по-добра среда за НПО в България.

Период на проекта: Май 2012 - Май 2015
Финансиран от: Фондация "Америка за България"
Място на изпълнение: Българияназад