Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК - децата творят права (2019)

1 Април 2019

През пролетта на 2019 година "гражданският будилник" ще зазвъни отново, за да разбуди откривателския, артистичен дух, познанието за човешките права и гражданската инициативност у малки и големи. Чрез поредица от интерактивни ателиета и театрални етюди специалната творческо-образователна програма на Гражданската културна седмица 2019 ще предизвика талантите и будната мисъл на деца и младежи, които ще се превърнат в творци на своите права и ще научат как чрез изкуството могат да защитават ценности.

Второто издание на конкурса „Гражданки будилник“ ще даде възможност на младите творци да осмислят разширения спектър от права и свободи чрез визуалните изкуства, фотографията и писането. Отличените творби ще бъдат представени в специална изложба, посветена на социално ангажираното изкуство.

Основната цел на проекта е да обогати гражданската култура на децата и да разбуди у тях интереса към темата за човешките им права и свободи като ценност, чието зачитане могат да отстояват и изискват чрез въздействащия език на изкуството. 

Допълнителните цели на проекта са:

а) да култивира у децата и подрастващите будно гражданско съзнание и стремеж към активно включване в обществените процеси;

б) да даде компас в ръцете на младите творци как да развиват своя талант и да създават изкуство, което изразява позиция и защитава универсални човешки права и свободи;

в) да провокира чувствителността и трайно да ангажира активното поведение на професионалисти и любители на изкуствата като лидери на промяната;

г) да утвърди Къщата на гражданските организации като училище за гражданско участие и

д) да представи София като културна столица със силен граждански заряд и отговорни публики и специална грижа за подрастващите. 

Как ще ги постигнем?

>> През април 2019 ще проведем традиционната Гражданска културна седмица в пространствата на Къщата на гражданските организации и Зона 21 със специална културно-образователна програма за деца. Ученици от малките класове ще могат да се включат в разнообразните творчески занимания на детските ателиета и тематични събития.

>> Ще организираме второто издание на творческия конкурс "Граждански будилник", чрез който ще продължим да провокираме младите артисти и професионалисти, чрез средствата на изобразителното изкуство, фотографията и литературата, да изразят своето отношение и възприятие към темата за гражданските ни права и свободи;

>> Ще организираме специална изложба, посветена на социално ангажиращата роля на изкуството, с отличените от професионално жури авторски творби в конкурса.

>>  Чрез разкази-интервюта ще дадем гласност на младите творци и техния артистичен поглед върху темата за човешките права и свободи.

 

Период на изпълнение на проекта: от 01.04.2019 г. до 30.09.2019 г.

Партньор: Център за неформално образование и културна дейност АЛОС

Финансиране: Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община за 2019 г.

Бюджет: 4 000 лв. финансиране от Столична община и 1 000 лв. съфинансиране от БЦНП

назад