Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

„ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК – правата през погледа на изкуството“

19 Февруари 2018

Цели на проекта:

  • Основна цел на проекта е да създаде различно пространство за младите творци и да привлече непрофесионална аудитория към активно включване в творческия живот на града като чрез изкуството разбуди интереса към гражданските права като значими стожери на културата на общността.
  • Специфични цели на проекта са:

а) да провокира младите творци да създадат изкуство, което по нетрадиционен начин «разказва» за европейски права и ценности,

б) да повиши гражданската култура на широката публика върху темата за правата чрез посланията на изкуството и трайно да ангажира вниманието на творците по темата, и

в) да представи София като културен град със силна гражданска енергия.

 

Как ще ги постигнем

През април 2018 г. в центъра на София ще организираме Гражданска културна седмица, за която ще привлечем млади автори с малък или без професионален опит, студенти от различни университети и ученици – любители на изкуствата, да се включат със свежия си, граждански заряд в разнообразни творчески предизвикателства. В рамките на специален конкурс, фокусиран върху изобразителното изкуство и графичния дизайн, литературата и фотографията, всеки, който иска да развие себе си като творец и има заряд да заеме чрез изкуството си позиция за гражданските ни права, ще има възможност да се включи. Творците ще могат по свой уникален начин да изобразят с визия, думи или кадри разбирането и отношение си към своите права като гражданин, към смисъла от гражданското участие в обществените процеси и изразяването на активна гражданска позиция.

Следващ етап на проекта ще бъде организирането на открити дискусии с по-широка аудитория. Тези събития ще дадат възможност за себерефлексия както върху художествената стойност на самите произведения и способностите и творческия потенциал на младите автори, но и чрез тях ще се инициира разговорът за споделяне на общоевропейските ценности, значението им за различните общности, чувствителността и ангажираността за тяхната защита.

Професионално жури ще избере най-добрите творби, постъпили в кокурса, които ще бъдат публикувани и широко разпространени във формат зин (zine - некомерсиално, често ръчно направено списание или онлайн публикация, посветена на специализирана или необичайна тема).

По въздействащ начин чрез изкуството ще поставим фокус върху гражданските ни права – свободата на словото, сдружаването и събиранията, разпознати на европейско и национално ниво като изключително важни теми пред съвременна Европа и споделени като общозначими демократични и културни ценности на общностите. От друга страна, на младите автори ще се даде възможност да стигнат до нови аудитории, сред които ще бъдат представени като общественоангажирани творци.

 

Период на изпълнение на проекта: от 01.02.2018 г. до 31.07.2018 г.

Партньор: Фондация „Изящни дела“

Финансиране: Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община за 2018 г.

Бюджет: 6 500 лв. финансиране от Столична община и 1 625 лв. съфинансиране от БЦНП

 

назад