Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Текущи проекти

Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации

30 Октомври 2019

Проект „Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации“ е финансиран от Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и се изпълнява от фондация БЦНП в партньорство с фондация „ОФФ Медия“ и вестник "СЕГА" (фондация „Капитал“ до май 2020).

Целта на проекта е да се въвлекат младите хора с образование, които в началото на своето професионално развитие да се „запалят“ по гражданските каузи, да ги разкажат и да получат широка трибуна за това. Акцент на проекта е разпознаването на НПО като гарант на свободите и правата на хората и ролята на сектора за демократичните устои на държавата. Включването на младите хора, които са други важни агенти на общността, започващи своя професионален и обществен живот, в това да изследват и разкажат гражданската енергия, ще помогне на организациите да достигнат до нови аудитории, а на младите хора ще даде авторство в развитие на гражданските процеси и ще ги превърне в активни застъпници на демокрацията и гражданските инициативи. Университетското образование ще бъде представено като чувствително към социалните феномени и включващо гражданско образование. Медиите ще могат да представят автентични и задълбочени материали за третия сектор, като противовес на пропагандата срещу него.

В рамките на дейностите ще бъдат създадени два Граждански Хъба - в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и Пловдивския „П. Хилендарски“. В тях студенти и преподаватели, обществено значими личности и активисти съвместно с граждански организации ще развият над 40 общи проекти и инициативи, подкрепящи дейностите на НПО. Чрез публични събития и срещи за студенти и НПО и чрез платформата „Гласът ни“ проектът ще акселерира младежката енергия в решаване на важните въпроси за третия сектор. Две медии са ключови партньори – OFFNews със специално посветена на НПО ежемесечна рубрика и вестник "СЕГА", които ще представят поредица от публицистични материали, разясняващи важни теми и даващи съдържателни отговори, които да противодействат на кампаниите, очернящи дейността на НПО. В Къщата на гражданските организации студентите ще могат да проведат свои срещи и колаборации с представители на гражданския сектор.

Проектът е с продължителност 24 месеца, с начало месец октомври 2019. Стойността на проекта е 121 330,00 евро, като безвъзмездната помощ, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Фонд Активни граждани България  (www.activecitizensfund.bg)  е в размер на 109 130,00 евро.

назад