Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

Инициатива за гражданско участие (2011-2012)

17 Ноември 2011
Основната цел на проекта е да насърчи гражданското участие в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво.
Проектът има следните специфични цели:
  • разработване и тестване на система от правила за гражданско участие в процесите на вземане на решения на местно ниво;
  • да подпомогне усилията на гражданския сектор в България при прилагането на Стандартите за обществени консултации, приети от Министерски съвет.

Основните дейности по проекта включват:
  •  разработване на правна рамка за гражданско участие в процесите на вземане на решения на местно ниво;
  • повишаване на капацитета на гражданските организации за участие в процеса на вземане на решения на местно ниво;
  • тестово прилагане на Стандартите за обществени консултации;
  • Разработването на предложения за промени в Закона за нормативните актове, Закона за прякото участие на гражданите и Закона за местното самоуправление и местната администрация
  • Заключителна конференция "Гражданското участие в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво"

Период на проекта: септември 2011 - юни 2012
Проектът се изпълнява от Сдружение "Знание"; партньор - БЦНП
Финансираща организация: Балкански тръст за демокрация

 
назад