Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2001-2004

Изработване на проект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (2002-2003)

21 Януари 2010

Изработване на проект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чрез който да се даде възможност на ЮЛНЦ да регистрират хосписи, домове за медико-социални грижи и комуни за наркоманиОписание

Проектът е продължение на предходните проекти на БЦНП. Целта е да се създаде правна възможност за НПО в България да бъдат хосписи, домове за медико или социални грижи, както и комуни за наркозависими.


Дейности

  • Проведени работни срещи;
  • Подготвени текстове за изменение на Закона за лечебните заведения;
  • Проведен семинар за представители на законодателната власт и експерти в областта за обсъждане на изработените текстове по закона.

Източник на финансиране
Фондация "Отворено общество"

Участие на БЦНП
Водеща организация

Място на изпълнение
България

    

назад