Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2001-2004

Изработване на сравнителен анализ на статута на лечебните заведения в ЕС, САЩ и България (2002)

21 Януари 2010
Дейности

  • Сравнителен анализ:  “Правен режим на лечебните заведения в България, страните от Европейския съюз и САЩ”;
  • Участие в кръгла маса за обсъждане на анализа.

Източник на финансиране
Фондация "Отворено общество"

Участие на БЦНП

Водеща организация

Място на изпълнение
България

    

назад