Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

Легитимност чрез видимост: онлайн база данни на активните български НПО (2009 - 2010)

28 Април 2010
Описание

Основната цел на проекта е създаването на онлайн база данни на активните български НПО, която да представя възможно най-голям брой неправителствени организации. Базата данни ще съдържа информация за статуса на организациите включени в нея по отношение на тяхната активност, ще бъде лесно достъпна, редовно обновявана и с разнообразни възможности за търсене.Дейности

  • Проучване и каталогизиране на българските НПО;
  • Емпирична проверка на събраните данни;
  • Създаване на онлайн база данни;
  • Кампания за промотиране на интернет страницата, съдържаща базата данни;
  • Предоставяне на услуги на НПО свързани с тяхното присъствие в интернет.

 
Източник на финансиране:
Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа


Участие на БЦНП
Водеща организация

Партньор - фондация Програмен и аналитичен център за европейско право


Място на изпълнение
България


назад