Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Легитимност чрез видимост, знания и споделени ресурси (2012 – 2014)

30 Март 2012
Основен фокус на проекта е развиването на Информационния портал на активните граждански организации – www.ngobg.info Дейностите по проекта са насочени към това порталът да се превърне в действаща платформа на активните неправителствени организации за задоволяване на обществени интереси и нужди.

Целевите групи на проекта са:
  • Гражданските организации, които работят на основата на прозрачност, публичност и сътрудничество. Организации, които търсят обществена подкрепа за своите действия, формулират и правят обществено достояние своите позиции и становища по ключови въпроси на обществото.
  • Донорите, които  целят ефекта от  финансирането им да допринесе за цялостното развитие на гражданския сектор. Дейностите на проекта са насочени и към публичност на различните възможности за финансиране.
  • Медиите, които са добре информирани за неправителствените организации в България и тяхната работа. Медии, които все повече се интересуват от становищата на представители на граждански организации по конкретни въпроси.
  • Гражданите, които са социално ангажирани и информирани за проблемите на обществото и начините на решаването им. Граждани, които са наясно с потенциала на организираното гражданско общество и са готови да бъдат част от него.

Период на проекта: 01.01.2012 - 31.12.2014
Финансиран от: Фондация Чарлз Стюарт Мотт
Място на изпълнение: България

назад