Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Новаторство за европейските юристи, за да бъдат застъпени по-добре правата на децата с увреждания (2016 - 2017)

10 Август 2016

Проектът „Новаторство за европейските юристи, за да бъдат застъпени по-добре правата на децата с увреждания“ („Innovating European lawyers to advance rights of children with disabilities”), JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7362, координиран от Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) – Будапеща, се изпълнява в партньорство с организации от осем европейски държави – Белгия, България, Република Чехия, Ирландия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. Партньор по проекта за България е Български център за нестопанско право.  Проектът е финансиран от Европейския съюз.

Цели:
1) Да се повишат знанията и уменията на адвокати от осем държави членки на Европейския съюз, представляващи деца с интелектуални затруднения в съдебни производства, за да бъдат по-успешно и ефективно застъпени техните права.
2) Да бъдат споделени обучителните материали и научените уроци в рамките на проекта сред адвокати от целия Европейски съюз, които да могат да ги използват при провеждането на подобни обучения в националните си държави.

Основни дейности:
•    В рамките на проекта е предвидено обучение в България за повишаване на капацитета на адвокати, представляващи деца в наказателни, административни и граждански съдебни производства, чрез иновативни методи за насърчаване и защита на правата на детето. Ще бъде представен обучителен модул, изработен съвместно с партньорските организации по проекта, за използване на иновативни подходи при процесуалното представителство на деца с интелектуални затруднения, които често биват пренебрегнати или не в достатъчна степен обслужвани от практикуващите адвокати. По творчески начин адвокатите ще бъдат обучени да прилагат иначе недостатъчно използваните правни механизми и непознати правни аргументи, за да се гарантира по-добрата защита на децата с увреждания и напредък в детското правосъдие.
•    Обучените професионалисти заедно със заинтересованите страни ще участват в изработването на национална стратегия за новаторство в правото, от която ще се ръководят при воденето на стратегически дела в защита правата на децата с интелектуални затруднения.  


Период на проекта: януари 2016 г. – юли 2017 г.
Финансиран от: Европейски съюз
Основен партньор по изпълнението на проекта: Mental Disability Advocacy Centre – MDAC (Hungary)
Общ бюджет на проекта: 304 716 EUR
Бюджет на БЦНП: 18 260 EUR

назад