Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

НПО и местни власти: Партньорство без конфликт на интереси (2009-2010)

20 Април 2010
Описание
  1. Анализ на закона за конфликт на интереси с оглед съществуващите правни възможности и механизми за осъществяване на ПЧП  на местно ниво;
  2. Повишаване знанието и разбирането на местните власти и НПО за прилагането на закона, така че да бъдат избягвани потенциални конфликти на интереси при взаимодействието помежду им;

Дейности

  • Подготовка на практически наръчник за съществуващите правни механизми за взаимодействие между местни власти и НПО, чрез които се избягва конфликта на интереси;
  • Публикуване на наръчника;
  • Провеждане на 6 регионални обучения, предназначени за представители на местната администрация и на НПО  относно възможните механизми за взаимодействие помежду им при избягване на конфликта на интереси;
  • Провеждане на консултации за представители на местни власти и НПО за разпоредбитие на Закона за конфликт на интереси

 

Източник на финансиране: Холандско посолство по Програма МАТРА КАП


Участие на БЦНП
Водеща организация

Място на изпълнение
България


назад