Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2001-2004

Общински модел за партньорство между държавата, общината и НПО при децентрализация на социални услуги за правонарушители (2004)

21 Януари 2010

Описание
Създаване на модел за партньорство между държавата, общината и НПО при децентрализация на социални услуги за правонарушители.

Дейности
Подготовка на изследване за възможностите за финансиране и децентрализация на социални услуги за правонарушители


Източник на финансиране
Британско министерство за международно развитие

Участие на БЦНП
Водеща организация, Партньор Регионален фонд ИГА-Пазарджик


Място на изпълнение
България

назад