Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2005-2007

Оптимистичен поглед към неправителствените организации и местните ресурси (2005-2006)

11 Февруари 2010

 

Описание

 

 1. Подобряване информира- ността и механизмите за обучение в сферата на дарителството;
 2. Повишаване на броя и ефективността на моделите за даряване на национално и местно ниво;
 3. Повишаване степента на доверие в НПО чрез постигане на по-добро управление и сътрудничество с местната власт;
 4. Разработване на обща за нестопанските организации стратегия за застъпничество за по-добро законодателство;
 5. Застъпничество за по-добра среда за работа на НПО, чрез иницииране на кампания за законодателни промени;
 6. Повишаване институционалния капацитет на организациите, изпълняващи проекта.


Дейности

 

 • Проучване за НПО относно правните проблеми, на които се натъкват;
 • Социологическо проучване относно управление на НПО- В началото на 2005 г. БЦНП стартира кампания за подобряване на законодателството за ЮЛНЦ. Беше направено широко проучване на правните проблеми сред активните организации, и като резултат бе изготвен стратегически документ – Концепция за промени в законодателството за юридическите лица с нестопанска цел. Тази концепция беше подкрепена от над 400 организации. Част от концепцията засягаше именно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Измененията в закона бяха приети от Народното събрание през септември 2006 г.
 • Сравнителен анализ на европейските правни системи и практики по отношение на доброволчеството
 • Сравнителен анализ «Законодателство за 1%»
 • Дискусия с НПО относно Концепцията;
 • Организиране на работни групи за подготовка на предложения за изменения на законодателството;
 • Провеждане на застъпническа кампания;
 • Срещи с медии, политически партньори и институции за представяне и запознаване с предложенията;
 • Обучения на НПО по добро управление;
 • Подготовка на законопроект за доброволчеството.
 • Подкрепа за местни застъпнически кампании за подобряване на НПО правна рамка. 
 • Публикация “Юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори”
 • Публикация “Данъчно облагане на ЮЛНЦ. Въпроси и отговори”.

Източник на финансиране
Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

 

 

 

Участие на БЦНП
Партньор
Водеща организация - Фондация “Помощ за благотворителността в България”

 

Място на изпълнение
България

назад