Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

Основни стратегически насоки за БЦНП 2007-2010

25 Април 2010

Описание


БЦНП очерта три основни насоки за развитие за периода 2007-2010, които са финансирани чрез институционален грант:

 1. Създаване на благоприятна среда (подобряване на правната и финансова рамка на НПО)  с цел повишаване на финансовата устойчивост на НПО в България;
 2. Правна помощ за НПО;
 3. Съдействие за партньорство между НПО и държавата.    


Дейности

 • Проучване на нуждите на НПО свързани с подобряването на тяхната финансова устойчивост;
 • Създаване на консултативна група от водещи НПО за обсъждане и провеждане на важни инициатив за третия сектор;
 • Подготовка и обсъждане на проект за закон за фонд за подкрепа на гражданските организации
 • Анализ за възможностите за реституция на имуществото на фондации, отнето през 1948г. – 1951г.
 • Анализ за данъчното облагане на доходите от стопнакса дейност и пасивни инвестиции на ЮЛНЦ
 • Анализ за Ендаумънт.
 • Анализ за закон за 1%.
 • Анализ за прякото държавно финансиране за НПО.
 • Увеличен капацитет на НПО по въпроси свързани с финансовата им устойчивост;
 • Създаване на механизми и практики на съвместни инициативи на НПО за мониториране, обсъждане и предлагане на промени в правните норми отнасящи се до тяхната устойчивост;
 • Създаване на по-благоприятна фискална рамка за НПО и възможности за постигане на финансова устойчивост (организиране на две успешни кампании срещу предложения на МФ за премахване на данъчните облекчения за дарителите на НПО)
 • Изготвяне и публикуване на годишен преглед на законодателството за НПО (2008, 2009);
 • Организиране на годишна конференция на НПО две поредни години; във втората година първата част от конференцията бе организирана като дебат с водещите политически сили за ключови за НПО сектора въпроси;
 • Предоставяне на правни консултации и информация на НПО.   


Източник на финансиране
Тръст за гражданско общество в Централна и източна Европа


Участие на БЦНП
Водеща организация

Място на изпълнение
България

назад