Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Партньорство в стратегии и действие (2013 - 2015)

28 Октомври 2013

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Обща цел:
Ефективно взаимодействие между гражданските организации и изпълнителната власт чрез прилагане на политики и прозрачни механизми за финансова подкрепа

Специфични цели:
  • Създаване на подкрепяща среда за устойчиво развитие на гражданското обществo.
  • Повишаване на капацитета на гражданските организации в социалната сфера за ефективно участие в процесите на взимане на решения.

Дейности:
  • Представяне на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организацииза периода 2012 - 2015 г пред ГО в социалната и други сфери в 6-те планови района в България и анализ на най-належащите въпроси пред гражданския сектор;
  • Изследване на участието на ГО в процесите на вземане на решения в социалната сфера;
  • Подкрепа на Съвета за развитие на гражданското общество към министерски съвет;
  • Застъпничество за създаване на финансов механизъм за финансиране на ГО;
  • Обучения на ГО в социалната сфера;
  • Анализ на резултатите и изпълнението на Стратегията през първите две години;
  • Публична дискусия.

Период на проекта: 01.10.2013 – 30.09.2015 (24 месеца)
Финансиран от: Българо-швейцарската програма за сътрудничество
Финансиране: 130660,47 лв.
Партньор: Фондация ПАЦЕП
назад