Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Международни инициативи

Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в ...

30 Октомври 2015
"Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в Армения " е проект на Център за обществени диалози и инициативи (Centre for Community Dialogues and Initiatives - CCDI), Армения, където БЦНП е партньор.

Основната цел на проекта е да се подпомогне създаването на сигурна основа и механизми за участие на организациите на гражданското общество във формулирането на политики и политически диалози в Армения.

Специфичните цели на проекта са:
  • Подобрено разбиране на конкретните политически процеси, институции и участници, базирано на Плана за действие на Европейската политика за съседство в областта ЕС-Армения
  • Създаване и укрепване на механизмите за участие на организациите на гражданското обществео в политическия диалог и формулиране на политики
  • Консолидация на ролята на организациите на гражданското общество, с особен акцент върху гражданските организации на местно ниво в Армения в областта на политическия диалог и формулиране на политики, чрез изграждане на капацитет и нарастващо участие
  • Повишаване на практическото взаимодействие между гражданското общество и органите на регионално и национално равнище въз основа на практиките на страна-членка на ЕС

Български център за нестопанско право е отговорен за:
  • Разработване на механизми за участие на гражданските организации в политическия диалог и формулиране, обмен на добри практики за участие на НПО в процеса на вземане на решения на различни равнища.
  • Провеждане на обучение на обучители в Ереван, Армения относно механизмите на гражданско участие в политическия диалог и формулиране в България и на съществуващите стандарти на ЕС;
  • Фасилитиране на учебно пътуване до България за представители на парламента и граждански организации отАрмения.

Период на проекта: 2014 - 2017
Финансиран от: Европейската комисия, Европейски инструмент за съседство и партньорство - Механизъм за гражданско общество;
EuropeAid / 135-778 / L / ACT / AM
назад