Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)

8 Септември 2015
В рамките на проекта БЦНП подпомага УНИЦЕФ България за: идентифициране на модели на социални предприятия, които да посрещнат нуждите на деца и младежи в неравностойно поможение в България; идентифициране на партньори за сътрудничество и изработване на стратегии и решения за подпомагане на социални предприятия в областта на образованието, услугите за деца, подрастващи и младежи и обучение и възможности за кариерно развитие на млади хора; препоръки за включеане на УНИЦЕФ в дейности, подпомагащи популяризирането на социалното предприемачество в България, и изработване на насоки за последващи дейности.

Период на проекта: 01.06.2015-31.12.2015
Финандирано от: УНИЦЕФ България
Бюджет: 15 000 лв.
назад