Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2001-2004

Повишаване на капацитета на администрацията и НПО за делегиране/поемане на социални услуги (2004-2005)

21 Януари 2010
Описание

 1. Повишаване на знанията на централни и общински институции относно възможностите за външно предоставяне на услуги в сферата на социалните и други публични услуги;
 2. Стимулиране на общините да организират конкурси за предоставянето на социални услуги, както и да създадат общински съвети;
 3. Изграждане на мрежа от организации, работещи по социалната реформа;
 4. Подкрепа за изготвяне и приемане на общинска регламентация в Русе относно възможността за организиране на конкурси за отпускане на грантове за НПО, както и правилата за тяхното финансиране;
 5. Повишаване знанията на НПО за възможностите им да участват в търгове за обществени поръчки.


Дейности

 • Изготвяне на конкурсна документация за община Пазарджик за провеждане на конкурс за предоставяне социални услуги на външен доставчик;
 • Техническа помощ при организирането на конкурса;
 • Разработване на препоръки за осигуряване на прозрачност при провеждането на конкурси за социални услуги;
 • Обучения на общини и НПО във Велико Търново за възможностите за предоставяне на социални услуги;
 • Подготовка на примерни правилници на обществени съвети за социални услуги на общинско ниво;
 • Национална конференция по социално договаряне;
 • Създаване на мрежа от НПО за социална реформа;
 • Подготовка на проект за общинска наредба за общинско финансиране на НПО в община Русе и обсъждането й с НПО;
 • Публикация: “Юридическите лица с нестопанска цел и обществените поръчки. Въпроси и отгвоори”
 • Обучения на НПО за обществени поръчки.   


Източник на финансиране
Институт “Отворено общество” – София (36 000 EUR)


Участие на БЦНП
Водеща организация, Партньор Институт “Отворено общество” – София; Клуб “Отворено общество” – Велико Търново; Клуб “Отворено общество” - Русе


Място на изпълнение
България

    

назад