Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2001-2004

Правен режим на хосписите (2003)

21 Януари 2010

Описание

Проектът е продължение на дейностите от горните два проекта. Целта е да се създаде правна възможност за НПО в България да бъдат хосписи, домове за медико или социални грижи, както и комуни за наркозависими.

Дейности

  • Сравнителен анализ – “Хосписите в България и в Европейския съюз”;
  • Изготвяне на брошура;
  • Публикации на изготвения анализ и брошура;
  • Организиране на конференция за представяне на публикациите


Източник на финансиране
Фондация “Отворено общество”

Участие на БЦНП
Водеща организация

Място на изпълнение
България

    

назад