Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Програма Регионален грант за подкрепа на добри идеи на местно ниво

1 Септември 2015

През есента на 2015г. VIVACOM в партньорство с Българския център за нестопанско право стартира Програмата „Регионален грант". Според организаторите на Програмата България е пълна с хубави идеи, стига да можеш да стигнеш до тях. Целта е да се подкрепят инициативи във всеки български град или село, които правят добро, сближават хората, развиват мястото, където живеем или просто ни карат да се чувстваме щастливи.  

Програмата „Регионален грант" се реализира чрез отпускане на безвъзмездна помощ/грантове. Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени за проекти в периода октомври 2015-септември 2016 г. ще бъдат в размер на 50 000 лв. Стойността на всеки проект може да бъде до 5 000 лева.

В рамките на Програмата могат да кандидатстват читалища, училища и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към Министерството на правосъдието.

Водещите критерии при оценката на проектите са:

  • Полза от реализирането на инициативата или  решаването на конкретен проблем;
  • Въвличане на местната общност;
  • Иновативност или нов начин за решаване на проблем.


Проектите ще бъдат оценявани от жури, в което влизат изтъкнати представители на различни сфери: писателят Захари Карабашлиев, предприемачът и лидер на Start Up общността Крис Георгиев, журналистът Ива Дойчинова, Любен Панов, директор на БЦНП и Веселка Вуткова, директор Корпоративни комуникации на VIVACOM.

По време на първия етап по програмата, който приключи в средата на януари 2016 г.,  бяха получени общо 270 проекта и концепции, от които 40 достигнаха до втория етап. Големият брой на кандидатурите е доказателство за сериозната необходимост от развитие на регионални кампании в полза на местните общности.

Най-активните участници в програма са читалища и малки неправителствени организации, а кандидатурите им са насочени към организиране на културни събития, фестивали, екологични инициативи, работа с деца и младежи за промяна на нагласите и стимулиране на доброволчески активности.


Повече информация по програмата  можете да намерите  на www.vivacomfund.bg.


 

назад