Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Програма „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора в област Шумен, Сливен и Монтана” (2016-2018)

2 Ноември 2016

Програма „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора  в област Шумен, Сливен и Монтана" 2016-2017 г. стартира на 19 септември 2016 г. като регионална програма с два основни компонента: а) подкрепа за създаване на капацитет на местни граждански организации за стартиране или надграждане на вече стартирали дейности по социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не ходят на училище, не се обучават и не работят, или т. нар. група NEETs. и б) подобряване на средата, в която развиват своите активности. Първоначално тя стартира само за област Шумен, но в последствие се разшири и в областите Сливен и Монтана.

Програмата се реализира от Български център за нестопанско право (БЦНП) с подкрепата на УНИЦЕФ България. Местен партньор в област Шумен бе „Агробизнес център / Бизнес инкубатор – Шумен".

 

ДЕЙНОСТИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:


Откриващо събитие (21.10.2016 г.)
 Програмата бе представена на инициираната от БЦНП със съдействието на Областния управител на област Шумен и Бизнес инкубатор – Шумен кръгла маса на тема „Социалното предприемачество в подкрепа на обезкуражените млади хора в област Шумен". Събитието се проведе на 21 октомври 2016 г. в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" - Шумен. На срещата присъстваха повече от 50 представители на гражданския сектор, местната власт и медиите от региона.

Процедура за набиране на участници в Програмата (ноември – декември 2016 г.)
В края на 2016 г. БЦНП проведе публична процедура за набиране на участници за кандидатстване в Програмата, като бяха поканени местни неправителствени организации (сдружения, фондации и читалища) за осъществяване на обществено полезна дейност, които желаят да развива свързана с мисията им стопанска дейност, чрез която да подкрепят младите хора от групата на NEETs. За участие в Програмата кандидатстваха общо 15 граждански организации  от трите области – Шумен, Сливен и Монтана.

Обучителен етап на Програмата (януари – февруари 2017 г.)

Организирахме серия от обучения за повишаване на капацитета на организациите в ключови сфери от значение за постигане целите на Програмата.
■    Първото обучение - „Какво е социално предприятие и как се вписва в това, което сме и което правим?“, се проведе на 23-24 януари 2017 г. в гр. Шумен, водено от експерт юристи от БЦНП. Основна цел на обучението бе да запознае участниците с концепцията за социално предприемачество и как тя може да се вплете в основната дейност на техните организации, така че да бъдат по-успешни и устойчиви в това, което правят, и да окажат по-добра подкрепа на местните младежи NEETs.


■    Второто обучение - „Подходи за работа с NEETs (юноши и младежи, които не работят, не учат и не се обучават) и други уязвими групи“, се проведе на 24-25 януари 2017 г. в Шумен и бе водено от експерти от УНИЦЕФ България и Институт по социални дейности и практики.


■    Третото обучение бе посветено на темата за бизнес планирането - „Как се прави бизнес и какво ни е необходимо за това?“ - и се състоя на 27-28 февруари 2017 г. в гр. София , водено от експерти обучители от Екуинокс Партнърс. Участниците се запознаха с основните правила за стартиране на бизнес начинание с кауза и бяха дадени практически насоки за предприемаческо планиране. За правилата при представянето на гражданските каузи пред широката аудитория и посланията разказа главният редактор на Информационния портал за неправителствените организации в България - Ралица Николова.


Като добавена стойност към теоретичните знания участниците се запознаха с успешно работещи социалните предприятия в България. В рамките на един ден те посетиха Фризьорския салон „Конкордия" на Фондация „Конкордия България", опитаха от менюто на HopeRestaurant на Фондация за социална промяна и включване, гостуваха на Къщата на гражданските организации на БЦНП и се запознаха с онлайн платформата за видео жестов превод на фондация „Заслушай се".


Менторска подкрепа за развитие на бизнес планове (февруари – април 2017 г.)
Участниците имаха възможността да развият своите идеи в бизнес планове и да кандидатстват за стартиращо финансиране. При разработването бе осигурена менторска подкрепа от 11 ментори с експертиза в различни области, които помагаха на участниците с конкретни насоки и практически съвети.


Конкурс за най-добър бизнес план на НПО от областите Сливен, Шумен и Монтана (април – май 2017г.)
В конкурсния етап продължиха 8 от участниците, от които 7 НПО: фондация „Северозападен институт за младежки политики" - Монтана, Женско ромско сдружение Хаячи – Нови пазар, фондация „Искра" – Шумен, сдружение „Роден край" – гр. Каспичан, сдружение „Онкологично болни и приятели" – Сливен, сдружение „За духовни и социални дейности" – Сливен и сдружение „Ромска академия за култура и образование" – Сливен;  и 1 читалище – НЧ „Пробуда 1929" – Хитрино. Те подадоха своите бизнес планове и финансови прогнози за стартиране на свързана с мисията им стопанска дейност. За целите на този етап бе обособен награден фонд в размер на 15 000 лева. Индивидуалните награди бяха определени в размер на 5 000 лева. Бяха заделени още 5 000 лева, с които да бъде насърчена местна инициатива в някоя от трите области, която би оказала сериозно въздействие върху развитието на средата за социално предприемачество. За оценяване и класиране на разработените идеи бяха поканени професионалисти с опит в бизнес планирането и въпросите на NEETs.


Трите бизнес плана, получили най-високи оценки от журито, и финалисти в конкурса, бяха:
■    Народно читалище „Пробуда 1929"  - с. Хитрино - с идеята си за развиване на социално предприятие - кафе – сладкарница с детски кът, където ще бъдат предварително обучени и наети на работа безработни млади хора. Освен подкрепа за реализиране на пазара на труда на местни младежи NEETs, социалното предприятие ще предоставя условия и за свързване и укрепване на местната общност, за развиване на творческите способности на децата и запознаването им с чудния свят на книгите заедно с техните родители.
■    Сдружение „Роден край" - гр. Каспичан  - с идеята за създаване на предприятие по озеленяване, поддръжка и облагородяване на зелени площи, площади, паркове и градини за отдих и спорт. Социалното предприятие ще подкрепя младите хора, отпаднали от трудовия пазар, без стаж и опит или дългосрочно безработни, като им осигурява трудова заетост и насърчава личностното им развитие.
■    Сдружение „За духовни и социални дейности" - гр. Сливен - за идеята си за откриване на Бюро за социални услуги, което ще предлага социални услуги „Домашен помощник" и „Социален асистент"  в домашна среда за възрастни болни или самотно живеещи хора или хора с увреждания, които не са в състояние да се обслужват сами, нуждаят се от помощ в своето ежедневие или имат нужда от социални контакти. След преминаване на съответното обучение и практика Бюрото ще осигурява заетост на безработни младежи, млади майки и самотни жени като социални работници.

Развитие на средата за социално предприемачество в областите Сливен, Шумен и Монтана

    За да окажем експертна подкрепа в изграждането на среда в отделните области, която да насърчи развитието на социалното предприемачество и да мотивира появата на още социални предприятия занапред, през август 2017 г. анализирахме 8 областни стратегии, 14 общински стратегии, 1 областен план и 16 общински планове за развитие, действащи на територията на областите Шумен, Сливен и Монтана в три сфери: 1) политиките за социална интеграция на ромите, 2) за развитие на социалните услуги и 3) младежта. Въз основа на изследваните документи подготвихме пакет с общо 39 предложения за включване на социалното предприемачество като инструмент за постигане на целите, посочени в тези стратегически документи, и разработихме концепция за обезпечаване на инструмента на общинско ниво.

С цел популяризиране на предложенията с подкрепата на УНИЦЕФ България проведохме:

•    8 срещи на местно ниво с представители на местната власт в общините Монтана, Сливен, Котел, Шумен, Нови пазар, Каспичан, Венец и Хитрино. Целта на срещите бе да се обсъдят възможностите за насърчаване и развиване на социално предприемачество на местно ниво.


•    3 кръгли маси в партньорство с областните администрации в Сливен, Шумен и Монтана:

-    На 7 септември в гр. Монтана се проведе кръгла маса на тема „Социалното предприемачество – стратегически инструмент за обезкуражените млади хора в област Монтана“. Над 30 представители на НПО и местна власт обсъдиха идеи за това какво е необходимо да се предприеме, за да има социални предприятия, които да подкрепят млади хора да се справят със социалните проблеми в живота си. Участниците в Програмата от област Монтана споделиха опита си от обученията и развитието на бизнес плановете. Домакин на форума бе Заместник-областният управител – г-н Цветко Цветков. На форума присъства и заместник-кмета на община Монтана – г-н Тихомир Антонов. Бе представена и инициативата на община Монтана за създаване на общински Фонд за подкрепа на местни инициативи.  

-    На 12 септември 2017 г. в гр. Сливен се проведе втора кръгла маса - „Социалното предприемачество – стратегическият инструмент в подкрепа на обезкуражените млади хора в област Сливен“, организирано от Областна администрация Сливен. Сред гостите на форума, наброяващи близо 30 души, бяха представители на Областна администрация Сливен, Община Сливен, Община Твърдица, Бюрото по труда, както и местни граждански организации, работещи в социалната сфера, и ученици. Основни акценти на събитието бяха представянето на резултатите от реализирането на Програмата, както и дискусия относно предложенията за нови мерки, подготвени от БЦНП, които да бъдат приети в действащите областни и общински стратегически документи. Финалистът в програмата от област Сливен представи своята идея, етапа на реализацията й, както и подкрепата, от която има нужда.

-    На 13 септември 2017 г. се проведе кръглата маса в Шумен - „Социалното предприемачество - стратегическият инструмент в подкрепа на обезкуражените млади хора в област Шумен“. Участваха близо 40 гости - представители на местната власт, гражданските организации и медиите от област Шумен. Финалистите в програмата от област Шумен представиха своите идеи, етапа на реализацията им, както и подкрепата, от която имат нужда. Домакин на форума бе проф. Стефан Желев, Областен управител на Шумен.

Период на проекта: септември 2016 г. – септември 2017 г.
Финансиран от: УНИЦЕФ България
Бюджет: 53 420,00 лв.

 

назад