Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

Създаване на Фондация ДЖОБС (2009)

10 Март 2010
Описание

  1. Създаване на Фондация ДЖОБС.
  2. Осигуряване на приемственост между програмата ДЖОБС и Фондацията.


Дейности
  • Подготовка на меморандум за сътрудничество между МТСП, МИЕ и ПРООН.
  • Подготовка на устройствените актове на  Фондацията
  • Становища за държавните субсидии.
  • Становища за конфликт на интереси.  

Източник на финансиране
ПРООН

Участиена БЦНП
Водеща организация   

Място на изпълнение
България

назад