Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

София – модел за отворено управление (2016)

30 Май 2016

„София – модел за отворено управление" е 6-месечен проект на Фондация Български център за нестопанско право, финансиран от "Програма Европа" на Столична община.
Общата цел на проекта е създаване и приемане на ясен и прозрачен механизъм за гражданско участие в процеса на вземане на решения от местната власт. Постигането на тази цел ще гарантира, че изработените и приети обществени политики от Столична община ще са част от демократичен процес, включващ представянето на всички гледни точки, а решенията са обосновани и обществено ангажирани.

Специфични цели на проекта са:

 

 • Създаване на правна рамка за пълноценно взаимодействие между структурите на гражданското общество и местната власт, нейните органи и администрацията;
 • Активизиране на диалога на местната власт с гражданските организации, гражданите и въобще всички заинтересовани страни по въпроси, свързани с местните политики;
 • Подобряване на сътрудничеството на гражданските организации и местната администрация в процеса на изработване и прилагане на обществени политики на местно ниво;
 • Развитие на благоприятна среда за работа на гражданските организациите в София; 
 • Насочване на вниманието на обществото към важните обществени проблеми, начините за участие в процеса на вземане на решения на местно ниво и механизмите на демократично консултиране на решенията;
 • Публично отразяване на темата за гражданското участие в процеса на вземане на решения на ниво Столична община; 
 • Повишаване на капацитета за устойчиво развитие на партньорство между структурите на Столична община и гражданските организации.

Сред дейностите по проекта са:

 

 

 • Oрганизиране на кръгла маса с всички заинтересовани страни, които искат да се включат в процеса на изработване на механизъм на обществени консултации при предлагане, приемане и прилагане на актове и политики на столична община;
 • Изработване на конкретен механизъм за обществено консултиране и гражданско участие в процеса на вземане на решения на ниво столична община;
 • Публикуване за обществено обсъждане на наредбата на он-лайн платформата за обществени консултации – Гласът ни (www.glasatni.bg)
 • Провеждане на заключително обществено обсъждане на предложената наредба.
 • Осигуряване на публичност на процеса.


Период на проекта: май-октомври 2016
Финансиран от: Програма „Европа" на Столична община
Стойност на проекта: 11875 BGN

 

назад