Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2005-2007

Социални услуги в замяна на нови работни места (СЕЙН) 2005-2006

11 Февруари 2010

 

Описание

  1. Осигуряване на механизъм за дългосрочна устойчивост на Проекта СЕЙН в България.
  2. Изработване на стандарти закачество.

 

Дейности

  • Стратегически документ за развитието на механизъм за изграждане на публично-частно финансиране на социални услуги в общността;
  • Изработване на стандарти и критерии за социални услуги в общността
    подготовка на законодателни предложения и методология на стандарти за социални услуги в общността, основавайки се на най-добрите европейски практики;
  • Участие в междуведомствена работна група за подготовка на предложения за промяна на закона за социално подпомагане и правилника му за приложение. 


Източник на финансиране
ПРООН - България


Участие на БЦНП
Партньор
 
Място на изпълнение
България

назад