Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2005-2007

Социално договаряне (2004-2006)

11 Февруари 2010

Описание

 

 1. Подпомагане прилагането на съществуващите възможности според Закона за социално подпомагане и Правилника за децентрализация на социалните услуги чрез организиране и провеждане на общински конкурси за социални услуги, като първоначално работата е съсредоточена в две общини, където има вече изградени социални фондове – Стара Загора и Габрово, впоследствие са включени Трявна, Дряново и Троян, а накрая са обхванати общо 19 общини;
 2. Разработване на методология за предоставяне на социални услуги чрез външни доставчици, обхващаща НПО като надеждни партньори в тази сфера, както и съдържаща модели за специфични договорни процедури;
 3. Подкрепа по местна за създаване на обществени съвети, където такива няма, както и разработване на правила за включване на вече създадените съвети в процеса на социалното договаряне;
 4. Организиране на конкурс за малки грантове за общини. 

 

Дейности

 

 • Сравнителен анализ: "Договаряне на социалните услуги между държавата и НПО: Англия, Германия, Полша, Унгария, Чехия и практиките в България", "Пътеводител на социалното договаряне"
 • Изготвяне на доклад за възможностите за финансиране на социални услуги;
 • Подкрепа за създаването на Обществени съвети по социално договаряне;
 • Лобиране за включване в бюджетите на двете пилотни общини на перо за социални услуги;
 • Проучване на местни социални политики и практики за финансиране на социални услуги;
 • Разработване на примерни тръжна документация за социално договаряне;
 • Повишаване капацитета на местните НПО в сферата на социалното договаряне чрез обучения;
 • Организиране на конкурс за предоставяне на малки грантове за общини като бяха предоставени 13 гранта (всеки до 5 000 USD), които местните власти удвоиха и възложиха на външни доставчици, 63 658 щатски долара предоставени от Програмата; 17 5332 щатски долара привлечени собствени средства; 10 от услугите са местни дейности, финансирани от местни бюджети; 11 от услугите са нови (новоразкрити).
 • Национална кръгла маса по въпросите на социалното договаряне
  Учебно пътуване до Полша с представители на български НПО доставчици на социални услуги и кметове.  

 

Източник на финансиране

Американска агенция за международно развитие 

Участие на БЦНП

Водеща организация


Партньор - Каунтърпарт - България

 

Място на изпълнение
България

назад