Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2005-2007

Социално договаряне на услуги за хора с интелектуални затруднения (2006-2007)

11 Февруари 2010

 

Описание

 

 1. Стимулиране развитието на социалните услуги в общността за лица с интелектуални затруднения чрез подпомагане на социалното договаряне и насърчаване партньорството между НПО и общините;
 2. Повишен капацитет и знания на НПО и общини в областта на социалното договаряне в шест центъра в България;
 3. Предоставени две социални услуги, изпълнявани от НПО, като средствата за тях са осигурени от донора и удвоени от общините;
 4. Натрупан практически опит от представители на НПО и общини;
 5. Обмен на добри практики и опит, както и обсъждане на практически проблеми, свързани със социалното договаряне;
 6. Подготвен стратегически документ, който очертава предизвикателствата пред реформата на социални услуги за лица с интелектуални затруднения и начините за насърчаване на деинституционализацията чрез подкрепа на базираните в общността социални услуги;

 

Дейности


 • Обучения на НПО и общини;
 • Предоставяне на малки грантове за две общини;
 • Техническа помощ за общините за организиране на конкурси за предоставянето на социални услуги на НПО като външни доставчици; 
 • Разработване на стратегически документ за развитието на социалните услуги за лица с интелектуални затруднения в България;
 • Срещи с политици и лицата отговарящи за взимането на решения;
 • Организиране на национална конференция.
 • Сключено партньорско споразумениес Министерство на здравеопазването през м. септември 2007г.

 

Източник на финансиране
Mental Health Initiative – Budapest чрез Институт "Отворено общество" - София


Участие на БЦНП
Водеща организация

Партньор - Институт "Отворено общество" - София


Място на изпълнение
България

назад