Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

Стопанската дейност: скритият потенциал за нестопанския сектор в България (2010-2012)

27 Октомври 2010


Основната цел на проекта е създаването на практически умения на неправителствените организации за развиване на дейности,  които носят приходи и едновременно с това са свързани с мисиите им, както и оказване на подкрепа за стратегическо планиране и развитие на НПО


Проектът е насочен към 3 основни групи:

  1. Неформални граждански обединения и местни, новорегистрирани организации, на които да бъдат представени основните изисквания за дейността на НПО и по-конкретно осъществяването на стопанска дейност от НПО;
  2. НПО с опит, които имат потенциал да започнат развитието на стопанска дейност, свързана с целите и мисията им, чрез обучения за основни бизнес умения и осигуряване на възможност за тестване на бизнес идеи с доказали се бизнес консултанти;
  3. Бизнес структури, които желаят да работят в обществена полза. Те ще бъдат подпомогнати в съставянето и оценката на техните програми за корпоративна социална отговорност. 


Основни дейности:

  • Идентифициране на примери от България и чужбина за успешни бизнес практики на НПО;
  • Публикуване на наръчник за стопанска дейност на НПО;
  • Разработване на модел и провеждане на серия оценки на организации;
  • Обучения и консултации за НПО.


Източник на финансиране:

Фондация "Америка за България" 

 

Участие на БЦНП

Водеща организация


Партньор: Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

 

Място на изпълнение

България

 

назад