Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" (2015-2016)

8 Септември 2015
"Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" е 10-месечен проект, изпълняван от Фондация Помощ за благотворителността в България в партньорсвто в Фондация Български център за нестопанско право.

Въпреки интереса към социалното предприемачество в България в последните години, приета национална Концепция и План за действие и над 4000 самоопределили се СП пред НСИ, ефектът от сектора е още нисък. Сред главните причини за това е липсата на подпомагаща среда и забавянето на прилагането в България на стратегически политики и мерки на ЕС. За да се промени това са нужни колективни действия, основани на еднакво разбиране и съгласие по ключови теми като характеристиките и движещите сили на социалното предприемачество.

Проектът цели да укрепи новосъздадения Форум Социални предприятия, да бъде той гласът на сектора и да влияе на нужните политики и програми. Партньорите ще привличат за членове на Форума най-иновативните и ориентирани към устойчив резултат социални предприятия, подкрепящи организации, компании и личности. Най-важните резултати от проекта са възможността за проектиране на развитието на сектора (Пътна карта за СП), за измерване на степента на развитието му (Индекс на СП) и окуражаването на коалицията чрез постигането на успех в първи застъпнически кампании.

Период на проекта: 2015-2016
Финансиран от: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. (www.ngogrants.bg); Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО; Приоритет Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство.

                                 

назад