Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Международни инициативи

Укрепване на гражданското общество и демократичните структури в Албания (2008-2009)

10 Март 2010
Описание

Предоставяне на правна и институционална експертиза в процеса на създаване на Фондация Гражданско общество  (институцията, създадена за да предоставя грантове от Фонда Гражданско общество).


Дейности
  •  Коментари по проекта на закон за Фонда за развитие на гражданското общество;
  • Подготовка на грантовата схема на Фонда;
  • Подготовка на всички свързани с грантовата схема документи – апликационна форма, договор и др. ;
  • Подготовка на устройствения акт на Фонда за развитие на гражданското общество;
  • Създаване на процедура за номиниране на представителите на гражданското общество за членове на управителния съвет на фонда;
  • Подготовка на други документи по проекта.       

Източник на финансиране
GTZ

Участие на БЦНП Консулт ЕООД

Подизпълнител
Водеща организация - GOPA Consultants   

Място на изпълнение
Албания
назад