Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Международни инициативи

Укрепване на правната рамка гражданско участие чрез свободата на сдружаване (2007-2008)

9 Март 2010

Описание
Укрепване на правната и стратегическата рамка в която работят НПО в 4 страни (Армения, Азербейджан, Грузия и Молдова). БЦНП Консулт  ЕООД работи предимно в Армения и участва в конференция по проекта в Грузия.  

Дейности

  • Помощ при подготовката на Бяла книга за взаимодействието между НПО и правителството в Армения;
  • Представяне на модели за държавна подкрепа за НПО;.
  • Подготовка на работен план за подобряване на ситуацията в Армения;
  • Обучение за развитие на рамката за участие на НПО в процеса на вземане на решения;
  • Помощ за подготовката на кодекс за участие на НПО в процеса на вземане на решения;
  • Консултиране по теми, свързани със социалното партньорство (social partnership);
  • Подкрепа за създаването на уеб-сайт за консултации между правителството и НПО.

Източник на финансиране

Европейска инициатива за демокрация и човешки права (EIDHR)

Учасите на БЦНП Консулт ЕООД
Подизпълнител
Водеща организация - Европейски център за нестопанско право

Място на изпълнение
Армения



назад