Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Укрепване на уменията за фондонабиране на български неправителствени организации (2015)

9 Януари 2015

Целта на проекта е да подкрепи гражданските организации да придобият важни умения, които да ин помогнат да станат финансово независими и устойчиви. Ние искаме да помогнем за изграждането на капацитета на българските граждански организации и специалисти по набиране на средства да станат по-ефективни в привличането на финансиране за техни инициативи от индивидуални и корпоративни дарители.


Дейностите в рамките на проекта включват:


Обучения по фондонабиране

  • Обучение по фондонабиране за музеи
  • Две обучения и допълнителна подкрепа за културни организации
  • Въвеждащо обучение за образователни организации
  • Обучение за НПО, ангажирани със социални дейности

Обмяна на опит

  • 1 учебно пътуване до Чешката Република за български специалисти по фондонабиране
  • 6 стажа за специалисти по фондонабиране в организации в Чешката Република
  • Подкрепа за български участници в Чешкия фестивал за фондонабиране


Период на проекта: Януари – Септември 2015
Финансиран от: Фондация Америка за България
назад