cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Текущи проекти

Устойчив растеж на гражданските организации

30 Ноември 2022

Вярваме, че жизненото гражданско общество - независимо, активно и стабилно - помага на демократичните институции, които избираме, да предоставят справедливи възможности за всички по прозрачен начин. Нашата визия е, че Гражданските организации могат да бъдат автономни и устойчиви, да бъдат едновременно коректив и партньор на институциите, да защитават нашите права и свободи и да стимулират развитието на обществото ни. В тази криза на десетилетието и региона организациите на гражданското общество ще бъдат тези, които ще помогнат да се намали въздействието на дезинформацията, ще предложат решения, които да помогнат на общностите да предприемат следващи стъпки и да вземат прогресивни решения, и чрез диалог ще укрепят демократичните институции.

Резюме на проекта:

Работим в много сложна политическа и социална среда, която ще продължи да бъде обект на хибридни атаки. В тази криза на десетилетието и региона гражданските органзиации ще бъдат тези, които ще помогнат за намаляване на влиянието на дезинформацията и ще предлагат напредничави решения, които ще помагат на общностите да се развиват.

Цели:

Решенията, които предлагаме, са насочени към инвестиране на усилия за напредъка на гражданското общество в 3 основни насоки на действие:

  • Увеличаване на подкрепата за развитие на междусекторно сътрудничество в областта на предприемачеството;
  • Отговор на атаките чрез изграждане на устойчиви и авторитетни Граждански организации с по-силен наратив, който красноречиво утвърждава позицията, че секторът на гражданското общество е ключов двигател на обществото;
  • разширяване на признанието за работата на Гражданските организации.
Действия:

I.            Разгръщане на потенциала на социалните предприятия чрез изграждане на програмата "Предприемачество за НПО" и насърчаване на междусекторното сътрудничество между предприемачите.

1) Изграждане на програмата "Предприемачество за организации с нестопанска цел

Ниво 1: Програма за стартиране на бизнес (за начинаещи): ще подкрепя малки екипи за стартиране на техните предприемачески идеи. Чрез обучения, наставничество и срещи с бизнеса ще изградим мотивация за повече организации да намерят свързани с мисията им социални бизнес дейности, които могат да стартират.

Ниво 2: Програма за разширяване на бизнеса (за напреднали): ще даде тласък на вече развитите СП и на тези, които са преминали първото ниво, да разширят своя потенциал.

 

2) Насърчаване на междусекторното сътрудничество между предприемачите

Ще проучим и предложим нови възможности за създаване на устойчиви партньорства от страна на Социалните предприятия, които ще подпомогнат техния растеж:

 

  • Улесняване на сътрудничеството между СП и малки предприятия за създаване на съвместни предприятия
  • Улесняване на връзките между СП и компаниите в областта на социалните поръчки
  • Създаване на модел на съвместни предприятия за управление на СП.

БЦНП ще разшири дейностите си в областта на социалното предприемачество, като стартира нова възможност за съвместно предприятие - физически магазин, който ще функционира като хъб, в който ЮЛНЦ, преминали през програмата "Предприемачество за организации с нестопанска цел" и понастоящем част от онлайн платформата DarPazar, ще разполагат със собствено пространство за споделяне на ресурси, клиенти и рискове (споделяне на ресурси и съвместно управление).

3) Популяризиране на вдъхновяващи истории на ГО.

II. Подобряване на средата за ГО

В изпълнение на своята мисия БЦНП ще продължи да полага усилия да работи и да се застъпва за благоприятна правна среда и благоприятно цифрово гражданско пространство, където гражданите могат да се възползват от правото си на свобода на сдружаване:

1) Благоприятна правна среда

За да осигурим благоприятна правна среда, ще запазим функцията си на наблюдател и ще провеждаме съвместни кампании.

2) Създаване на благоприятно дигитално гражданско пространство

Нашият приоритет е да гарантираме, че участието в цифровата епоха не е просто опосредствано от онлайн инструменти, а е овластено и засилено от тях. Насочваме се към създаването на предпазни мерки, така че развитието на надеждни технологии, които да гарантират, че участието е ефективно, че с правата ни не се злоупотребява и че дигиталната среда е приобщаваща.

III. Ускоряване на устойчивия растеж на ГО като движеща сила на общността

Ще ускорим скоростта на развитие и устойчивия растеж на българските ГО като двигатели на общността, като изградим техния капацитет за устойчивост и позитивен наратив. Ще инвестираме и в по-нататъшното развитие на БЦНП като устойчив правен център за частния сектор.

1) Изграждане на капацитет на ГО за устойчивост

2) Изграждане на позитивни разкази

3) Инвестиране в устойчивостта на БЦНП като "законодателен" и "иновационен" център за сектора

Ние планираме да направим всичко това в следващите 36 месеца и сме благодарни за доверието и подкрепата на Фондация Америка за България.

 

Бюджет от ФАБ: 981 770 BGN

Собствен принос: 142 400 BGN.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и свързаните с това демократични институции в страната.  Фондацията развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни.. За повече информация: www.us4bg.org.

 

 

назад