Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Текущи проекти

Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините

27 Ноември 2019

Проект "ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ: ФГУ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЩИНИТЕ"

Българският център за нестопанско право е партньор на Форум Гражданско Участие в изпълнението на проект „Вход за граждани“, подкрепен от Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Основна цел на проекта е да направи взаимодействието между граждани и местна власт в 7 пилотни общини у нас по-лесно и по-ефективно. Проектът ще „срещне” гражданите и гражданските организации с публичните институции на местно ниво при вземането на важни решения за съответната общност.

Проект „Вход за граждани“ предлага три различни инструмента, чрез които да се постигне по-активно гражданско участие във вземането на управленски решения на местно ниво. Те ще бъдат безвъзмездно адаптирани и предоставени на 7 пилотни общини, които предстои да бъдат подбрани след специален конкурс. Един от тях е въвеждане на Наредба за провеждане на обществени консултации в общините – партньори. Друг работещ инструмент, който партньорите по проекта ще предложат на общините, е алгоритъм за създаване на общински фонд за подкрепа на граждански инициативи. Проектът предвижда и въвеждане на друг тип практики – на дигитални форми за гражданско участие, като например онлайн платформата за обществени консултации CONSUL.

През януари 2020 г. се планира провеждането на Национален ден на гражданското участие и изложение на работещи практики – събитие, което ще постави на широка дискусия необходимостта от подобряване на взаимодействието между местни власти и граждани. В хода на проекта са предвидени и специални обучения за представители на общините, граждани и граждански организации за успешно организиране и провеждане на обществени консултации чрез прилагане на новите модели.

Очакван резултат е проектът да доведе до улеснен достъп до местните политики, повишена гражданска активност и повече прозрачност на управлението. Това от своя страна ще доведе до по-добра информираност на гражданите и по-високо обществено доверие в институциите. Проектът е с продължителност две години и половина. Информация за проекта, предстоящи и текущи инициативи можете да бъде намерена на уебстраницата на Форум Гражданско Участие www.fgu.bg.

Проектът „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 118 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г., Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

назад